Para skarpet do każdego zamówienia powyżej 50zł

Regulamin promocji 2+1

REGULAMIN PROMOCJI „2+1, kup 3 zapłać za 2”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „2+1, kup 3 zapłać za 2” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest EM Group S.C. Przemysław Chrupek, Bogdan Chrupek, al. Józefa Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek, NIP 8222346861 („Organizator”).
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 02.05.2022 r. o godz. 10.00, a kończy w dniu 31.05.2022 r. o godz. 22.00.
 3. W Promocji może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która w dniach 02.05.2022 do 31.05.2022 dokona zakupów w salonie EM Men’s Accessories („Uczestnik”).
 4. W trakcie trwania Promocji, Uczestnik może dokonać zakupów w następujących lokalizacjach:
 • salon EM Men’s Accessories Blue City, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, lokalizacja: poziom 0 
 • salon EM Men’s Accessories CH Łopuszańska, ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, lokalizacja: parter, lokali I17
 • salon EM Men’s Accessories Galeria Młociny, Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa, lokalizacja: piętro I
 • salon EM Men’s Accessories Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań, lokalizacja: poziom I
 • wyspa EM Men’s Accessories Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa, lokalizacja: parter
 • www.akcesoriameskie.pl

 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy w dniach 02.05.2022 – 31.05.2022 odwiedzić jeden z wymienionych w I, pkt 4 punktów EM Men’s Accessories oraz dokonać zakupu trzech produktów z oferty. Wartość trzeciego, najtańszego produktu wybranego przez Uczestnika zostaje odjęta od łącznej sumy trzech produktów na paragonie. W ten sposób Uczestnik uiszcza należność tylko za równowartość dwóch droższych pozycji. W przypadku gdy 2 lub 3 produkty są w tej samej, najniższej cenie wartość paragonu pomniejszana jest o jeden z nich.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy w trakcie jej trwania. W przypadku jednorazowego zakupu będącego wielokrotnością promocyjnej ilości 3 sztuk (6, 9, 12, itd.) zostanie on rozbity na oddzielne zestawy spełniające wymagania promocji. Do każdego z nich zostanie zastosowany rabat oraz wystawiony oddzielny paragon.
 3. Z zasad Promocji częściowo wykluczone zostają następujące pozycje: kamizelki MTM, perfumy Recman, zegarki NEAT oraz produkty z kolekcji zimowej. Wykluczenie obejmuje możliwość wykorzystania w/w asortymentu jako 3. najtańszego produktu. Wskazane pozycje mogą stanowić natomiast część paragonu promocyjnego w zakresie pozostałych dwóch, droższych pozycji.
 4. Organizator powołując się na zapisy niniejszego Regulaminu, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim warunków i zasad uczestnictwa, w sposób uznaniowy i nieodwołalny może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Promocji.

 

 WYMIANY I ZWROTY

 1. W przypadku zwrotu produktu objętego promocją, o którego wartość została obniżona suma paragonu, Klient nie otrzyma zwrotu jego pierwotnej ceny. Zwrot któregokolwiek z pozostałych dwóch droższych produktów w pełnej cenie, jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym cena najtańszego artykułu wraca do ceny regularnej i jest odejmowana od ceny produktu lub sumy produktów zwracanych przez klienta.
 2. W ramach Promocji klient może dokonać Wymiany każdej z pozycji wyłącznie na inny produkt o odpowiadający jej wartości. Promocja wyklucza możliwość wymiany którejkolwiek z 3. pozycji na droższą lub tańszą.   
 3. Uczestnik biorący udział w Promocji ma prawo do dokonania Zwrotu lub Wymiany w czasie 30 dni od daty dokonania zakupu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator udostępni Regulamin Promocji w każdym z wymienionych w § I, pkt 4 salonów EM Men’s Accessories, a także na stronie internetowej oraz profilach firmy prowadzonych w mediach społecznościowych – Facebook oraz Instagram.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Dokonanie zakupów i skorzystanie z Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl